Kontakt och företagsdata

Stig Thörnvik AB         070-870 00 47                   Box 7032, 192 07 Sollentuna

559002-2934               08-754 58 72                    Rosenbjelkes väg 11, 192 76 Sollentuna

Bankgiro 342-7275     st@stigthornvikab.se        www.stigthornvikab.se

verktyg industri