Kundnytta?

Vad ska man med en miljökonsult till? Jag kan bidra med följande:

Miljöfrågor har ofta inga enkla svar utan lösningar måste mejslas fram. Det är svårt om man saknar erfarenhet. Jag har studerat och jobbat med miljöfrågor sedan 1983.

  • Regelverken kan vara komplicerade. I mitt jobb är det en viktig del att hålla sig ajour med regelverken. De ändras och det kommer nya. Jag läser ändringar och kollar nya miljöregler som kan påverka mina kunder. Tillämpningen stöter jag på i stort sett dagligen i möten och skriftväxlingar med olika myndigheter.
  • Det finns många som tycker men inte lika många som vet. Krav från myndigheter och omgivning kan stressa en verksamhet. Vad är rätt och rimligt? Vi måste ta reda på om åtgärden, mätningen, utredningen eller vad det nu gäller är miljömässigt motiverad, om det är tekniskt möjligt och vad det kostar. Sen kan vi diskutera.
  • Rapporter och annat material från konsulter brukar inte vara några kioskvältare. Jag gillar mitt jobb och tycker det vore trist om mitt budskap inte når fram och har därför sedan länge aktivt arbetat med att bli bättre på att presentera både i tal och i skrift. Jag har fått mer beröm än skäll för mina rapporter.

Slutkontroll Ytc 2014