Min och bolagets historia

Till jul 1985 avslutade jag mina studier på Umeå universitet. Efter det har jag varit yrkesverksam samt fortsatt att utbilda mig via universitetskurser, kortare specialiserade utbildningar men framförallt fått massor av erfarenhet via de många projekt jag lett eller varit delaktig i.

Gammal spak elcentral

Efter några kortare sejourer på miljökontor så började jag år 1990 som miljökonsult hos Aqua Konsult Hedman & Sjögren AB. Mina sista sju år på Aqua Konsult var jag dess vd. Perioden 2010 till och med början av 2015 arbetade jag på Atrax Energi & Miljö AB där jag även var delägare samt under hela anställningstiden satt i bolagets styrelse. Efter fem år på Atrax valde jag att driva verksamhet i egen regi.