Formella meriter

Universitetsutbildning

1990 Kungliga Tekniska Högskolan, Industriell miljöteknik, 10 p
1988 Uppsala Universitet, Miljörätt, 10 p
1986 Lunds Universitet, Vattenbrukets miljöeffekter, 5 p
1983-85 Umeå Universitet, Miljö- och hälsoskyddslinjen, 120 p
1981 Stockholms Universitet, Semantik och argumentationsanalys, 5 p

Övriga kurser

2014 Presentationsteknik, Rune Rennemark
2013

2012

Praktisk pedagogik, STF Ingenjörsutbildning

Entreprenadbesiktning, BFAB

2007 Att skriva bättre tekniska rapporter, SWECO-skolan
2007 Pumpteknik – Pumpning av vätskor, STF Industriteknik
2004 Presentationsteknik, SWECO-skolan
2004 Mätning av externt industribuller, Bruel & Kjær AB
2002 Luftreningsteknik, SWECO och Alstom Power AB
1999 Miljöbalken, Åbergs Advokatbyrå AB
1996 Handledarutbildning Miljö-4, Almi Företagspartner
1995 Miljörevision, M-gruppen