Exempel på kunder och uppdrag

Jag jobbar mest åt tillverkande industri och mina kunder finns i många olika branscher. Där mina kunskaper och erfarenheter kan komma till nytta så jobbar jag också åt till exempel fastighetsbolag och offentligt ägda bolag. Nedan ser du exempel på kunder.

AB Furhoffs Rostfria

Trelleborg Sealing Solutions AB

Trelleborg Industrial Products Sweden AB

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB

Korshags AB

Nimo-Verken AB

Zinkano AB

Crane AB

Mekanotjänst AB

SweProd Graphics AB

Ytcenter I Upplands Väsby AB

Graflunds Fastigheter AB

Hema Rostfritt AB

Zetterbergs Produkt AB

Preem AB

Mikroverktyg AB

Gotlands Bilfrakt AB

Roplan AB

Setterwalls Advokatbyrå AB

Sörmlands Grafiska AB

Sala Ytbehandling AB

Wermlands Betning AB

Seco Tools AB

Stockholms Hamn AB

Statoil Fuel & Retail AB

OKQ8 AB

Univar AB

Stena Recycling AB

AB Djurgårdsberg

Petrolia AB

Fortum Värme samägt med Stockholm stad AB

Åkers Sweden AB

Nimbus Produktion i Visby AB

Trafikförvaltningen Stockholm läns landsting

Tunnelbanan Teknik Stockholm AB

Lantmännen Agroetanol AB

Botkyrka kommun

Locum AB

 

Vad har jag gjort åt alla dessa kunder?

 • Optimerat reningsanläggningar; Via kontroller, laboratorieförsök och pilottester.
 • Mätningar av utsläpp till vatten och luft; Allt går att mäta men allt är inte rimligt att mäta.
 • Dialog med myndigheter; Ibland krånglar dialogen mellan stelbenta myndighetspersoner och driftiga entreprenörer.
 • Analystjänster och företagsanpassad redovisning av utsläpp kontra begränsningsvärden.
 • Lagstiftning; Jag håller ett stort antal kunder uppdaterade på miljöområdet. Tjänsten erbjuds till företag och branscher jag känner. Mitt mål är att kunden ska känna sig trygg i att på ett enkelt sätt kunna hålla sig uppdaterad med regelverket. Utförs löpande med två uppdateringar per år. Jag tillhandahåller en uppdaterad lista samt ett företagsanpassat följebrev där ändringar som påverkar bolaget presenteras närmare.
 • Tillståndsansökningar; Jag har hjälpt många företag till att få bra tillstånd och villkor. Började med det 1991 och håller fortfarande på.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar; Ingår som en del i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
 • Miljöutredningar; Inför en miljöcertifiering enligt ISO 14001 eller andra miljöutredningar. Min första miljöutredning gjorde jag 1996.
 • Kontrollfrågor; Jag vet vad som är rätt och rimligt i egenkontrollen.
 • Analyser; Jag har vetskap och kontakter för att kunna förmedla bra tjänster.
 • Besiktningar; Jag gör årligen mellan 15 och 25 besiktningar runtom i landet. De flesta brukar uppskatta samarbetet på plats och den rapport jag sedan lämnar.
 • Utbildning; Behörighet i miljökontrollen enligt SNFS 1990:11 bilaga 1, populärt kallad ”Provtagarutbildning”. Denna kurs ger jag både generellt och företagsanpassad. Sedan 1991 har jag utbildat närmare ett tusen personer i provtagning och flödesmätning. I övrigt är jag bäst på företagsanpassade utbildningar som rör till exempel egenkontroll, kemiska arbetsmiljörisker och regler inom miljöområdet.